Vem vi är

Svenska Ranger- och Naturvårdsföreningen (SRNF) blir den professionella sammanslutningen av svenska rangers. SRNF är en partipolitiskt obunden förening för individer och organisationer som jobbar inom Ranger-yrket.

I enlighet med IRF (International Ranger Federation), definierar SRNF en ranger som en person vars jobb innebär det praktiska skyddet, bevarande och skötseln av allmän skyddad natur, naturområden och vildmarker, samt historiska och kulturella platser. En ranger jobbar med tillsyn och tolkning av sådana platser och är en länk mellan det lokala samhället och myndigheter.

Föreningens syfte är att främja och skydda medlemmars intresse och ranger kapaciteten, enligt ovanstående definitionen av ’ranger’. Föreningen främjar utbyte av erfarenheter, professionella utbildning/certifiering och kamratskap bland medlemmarna. SRNF syftar också på att förbättra främjandet av naturvård på ett sätt som är konfliktförebyggande. Samtidigt samarbetar SRNF med andra aktörer inom naturvårdsfrågan, dock håller SRNF sig opartiskt när det gäller åsikter som hölls av andra individer och grupper för att lindra konflikter mellan människor och vilt.

Var med, lär och utveckla!

Vi brinner för vårt yrke,

det är inte bara ett jobb.

Vi är Rangers.

Och vi är mera än vi tror.

SRNF

Svenska Ranger- och Naturvårdsföreningen (SRNF) är en förening där vi som jobbar praktiskt inom naturvård och skyddad natur kan samlas för utbyte av erfarenheter, där vi tillsammans kan utveckla våra professionella kunskaper och färdigheter och där vi gemensamt kan visa upp och lyfta fram vårt yrke, vårt engagemang och vår passion för resten av Sverige, Europa och även världen!

Varför SRNF? 

Vi som jobbar som naturvårdare, naturbevakare, inventerare, naturvårdsvakt, jakt- och fisketillsynperson är ganska många, men syns inte ofta. Det är oftast upp till var och en att hitta egna vägar för att utveckla sig, hitta lösningar och råd. När man är så starkt engagerad i sitt arbete hinns det inte alltid med. 

SRNF vill ändra på det. Vi vill att ranger-yrket ska synas. Att det ska vara lättare att hitta rätt utbildningar, kurser och information som hjälper oss att fortsätta vara de professionella rangers vi eftersträvar att bli.

SRNF vill skapa kontakt mellan alla oss som arbetar inom yrket så att vi tillsammans kan främja denna passionerade yrkesgrupp och lyfta fram yrket så att andra får se vikten av det vi gör dagligen. 

Framåt!

SRNF har som mål att kunna skapa partnerskap med andra aktörer inom naturvårdskretsen både nationellt i Sverige och internationellt. På så vis kan vi tillsammans utveckla yrket och oss själva genom kurser, konferenser och utbyte med andra rangerföreningar. Den europieska- och internationella utvecklingen möjliggörs genom vår koppling till den European Ranger Federation (ERF) och den International Ranger Federation (IRF).

close

SRNF Nyhetsbrev

SRNF Nyhetsbrev

Åh hej där 👋 Det är trevligt att träffa dig

Registrera för att hålla dig uppdaterad både som MEDLEM eller PRENUMERANT.

* Vi gör inte spam!! Läs vår integritetspolicy för mer information.