Regeringen har nu fattat beslut om att förbjuda kemiska växtskyddsmedel i fler områden som till exempel skolgårdar och hemträdgårdar. Ansvariga myndigheter kan enligt beslutet formulera undantag från förbudet genom föreskrifter. Naturvårdsverket kommer att utreda möjligheten till undantag för yrkesmässiga användare som bekämpar invasiva främmande arter . Läs mer

SRNF Nyhetsbrev

SRNF Nyhetsbrev

Åh hej där 👋 Det är trevligt att träffa dig

Registrera för att hålla dig uppdaterad både som MEDLEM eller PRENUMERANT.

* Vi gör inte spam!! Läs vår integritetspolicy för mer information.

close

SRNF Nyhetsbrev

SRNF Nyhetsbrev

Åh hej där 👋 Det är trevligt att träffa dig

Registrera för att hålla dig uppdaterad både som MEDLEM eller PRENUMERANT.

* Vi gör inte spam!! Läs vår integritetspolicy för mer information.