Den 5e europeiska rangerkongress hölls i Tirana, Albanien under oktober 2022. Över 100 rangers deltog från 24 olika länder där Sverige representerades av Adam Turner från den Svenska Ranger- och Naturvårdsföreningen, SRNF. Adam är medgrundare av SRNF och arbetsledande ranger på Järvafältet för Stockholm Stad.

”Det var magiskt att kunna representera Sverige och SRNF som en nationell representant och att få sitta på röstningspanelen för ERF. Jag fick lära mig mycket om hur våra europeiska kollegor arbetar, de metoderna som de använder, samt alla problem som kan uppstår på en vanlig arbetsdag.”

Med så många rangers från olika delar av världen närvarande fick Adam en bra jämförelse, referens och känsla av hur det står till i Sverige med naturvård.

”Vi är lyckliga i Sverige för att vi fortfarande har mycket natur kvar i olika former, med många karismatiska djur och växter. Vi har också ett bra utbud av rangerarbeten och roller som vi bör vara stolt över.”

Däremot finns det mycket utrymme för förbättringar i Sverige och SRNF kommer att fortsätta den kampen för att gynna både naturvård och Sveriges rangers.

”Efter att ha träffat så många rangers från olika länder och rangerföreningar ser jag vad som saknas i Sverige. För det första är vi ganska omedvetna om omvärldsbilden när det gäller rangers, särskilt när det gäller rangerföreningar och varför man skulle bli medlem hos en.”

Adam påpekar att i andra länder har det funnits nationella rangerföreningar länge och Sverige har precis börjat med det sedan 2020. Problemet är att många rangers i Sverige inte känna till SRNF och varför man ska bli medlem om man jobbar som ranger eller vill vara volontär hos en ranger.

”Det är SRNFs ansvar och fokus att informera så många rangers som möjligt om föreningen och att kunna erbjuda medlemmar de olika förmåner som en rangerförening kan erbjuda”

Naturbevakaren Adam Turner med an albansk naturvårdare i Albanien.

Sverige kan bli en väldig stark representant till både den europeiska och internationella rangerförbund (ERF och IRF) framöver. Sverige har många års erfarenhet med en stark naturvårdspolitik, naturvårdsagerande och rangerarbeten som andra länder skulle kunna lära sig om och nyttja av och vice versa.

”Sverige har en väldigt stark koppling till naturen och de olika slags arbeten som finns idag speglar det, allt från naturvårdsvakt, naturvårdare och naturbevakare till fiske- och jakttillsyningspersoner. Det som saknas är tydliga och starka befogenheter som de tjänstepersonerna skulle behöva inneha för att kunna skydda naturen ordentligt. De flesta rangers från andra länder som jag har träffat har starka befogenheter – det vill säga att många av dem har liknande befogenheter som polis.”

SRNF Nyhetsbrev

SRNF Nyhetsbrev

Åh hej där 👋 Det är trevligt att träffa dig

Registrera för att hålla dig uppdaterad både som MEDLEM eller PRENUMERANT.

* Vi gör inte spam!! Läs vår integritetspolicy för mer information.

close

SRNF Nyhetsbrev

SRNF Nyhetsbrev

Åh hej där 👋 Det är trevligt att träffa dig

Registrera för att hålla dig uppdaterad både som MEDLEM eller PRENUMERANT.

* Vi gör inte spam!! Läs vår integritetspolicy för mer information.