Kategori: Regeringen och Naturvård Sida 1 av 13

Bidra i arbetet mot marin nedskräpning och plastföroreningar | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Den svenska västkusten är särskilt drabbad av ilandflutet skräp från Nordostatlanten och situation är idag oacceptabel. Gemensamma insatser från länderna kring Nordostatlanten är därför nödvändiga för att förebygga och minska tillförseln och uppnå en god miljöstatus. Över 90% av det skräp som återfinns på stränder är plast. Läs mer

Ny antologi om biologisk mångfald | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Biologisk mångfald är avgörande för vår framtid. Men ekosystemen urholkas allt mer av vårt sätt att leva. Förlusten av biologisk mångfald beskrivs som ett lika allvarligt hot som klimatförändringarna. I en ny antologi diskuterar forskare vad biologisk mångfald är, vilka problemen är och ger förslag på lösningar. Läs mer

Det digitala teoriprovet för jägarexamen följs upp och utvecklas | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Sen början av 2021 har teoriprovet för jägarexamen gått över till att genomföras digitalt. Överlag upplevs förändringen som positiv, men det har också framförts synpunkter på att provet blivit svårare och att fler än tidigare misslyckas med provet. Nu samlar Naturvårdsverket in synpunkter på det digitala teoriprovet för att kunna utveckla detta i ett nästa steg. Läs mer

Olofström är Sveriges friluftskommun 2021 | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Olofström vinner priset som Sveriges bästa friluftskommun 2021. Partille har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest och utses till Årets förbättrare Priserna delades ut idag på den digitala Tankesmedja för friluftsliv. Läs mer

Majoritet positiva till förbud mot klimatpåverkande produkter | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Klimatmedvetenheten är fortsatt hög bland svenskarna och många vill se åtgärder från såväl företag som från politiskt håll. En majoritet är positiva till förbud av varor och tjänster som orsakar stora klimatpåverkande utsläpp. Samtidigt är det färre än tidigare som får dåligt samvete av sin egen klimatpåverkan. Det framgår av nya rapporten Allmänheten om klimatet 2021. Läs mer

Sverige i globalt samarbete för pris på koldioxid | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Allt fler länder nu vill utveckla utsläppshandel för att sätta ett pris på klimatutsläpp. Sverige, som har lång erfarenhet av frågan, går nu in som medlem i International Carbon Action Partnership för att stärka samarbetet kring utsläppshandel. Läs mer

Nytt regelförslag – 400 000 ton mer matavfall kan återvinnas i Sverige per år | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Naturvårdsverket redovisar idag ett regeringsuppdrag om hur artikel 22 om bioavfall i EUs avfallsdirektiv kan genomföras i svensk lagstiftning. Kraven på utsortering och insamling av livsmedels- och köksavfall innebär att de utsorterade mängderna kan öka med cirka 400 000 ton från framförallt hushåll, dagligvaruhandel och restauranger. Läs mer

Höjda ersättningar för eftersök av vilt i oktober | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Föreskrifter om ersättning för eftersök upphävs den 1 oktober 2021. De nya föreskrifterna beräknas träda ikraft den 1 december. De nya reglerna med höjda ersättningsnivåer kommer genom en övergångsbestämmelse tillämpas för uppdrag som utförts från och med den 1 oktober 2021. Läs mer

Nytt bidrag till kommuner för flyttning av fordonsvrak | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Under hösten genomför Naturvårdsverket en utlysning om bidrag till kommuner för flyttning av fordonsvrak som skrotats efter den 1 september 2021. Bidraget som är på 5 000 kronor per fordonsvrak kan enbart sökas av kommuner. Läs mer

Jönköping, Olofström och Sundsvall bäst på friluftsliv | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

De tre bästa kommunerna på friluftsliv i Sverige är Jönköping, Olofström och Sundsvall. Det visar en undersökning av kommunernas arbete för friluftsliv. Den 8 september utses en av dem till Sveriges friluftskommun 2021. Läs mer

Sida 1 av 13

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Generated by Feedzy

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Läs mer