Från både politisk och andra håll framförs att Sverige har skyddat tillräckliga arealer. LRF menar även att svensk statistik över formellt skyddade arealer är missvisande till svensk nackdel vid internationella jämförelser.   Det finns många olika sorters skydd av naturen, alla med sina syften och villkor. Exempel är nationalpark, reservat, biotopskydd och fridlysning av vissa
The post BirdLife Sverige granskar: Tillräckliga skogsarealer i Sverige har skyddats – sant eller falskt? appeared first on BirdLife Sverige. Läs mer

SRNF Nyhetsbrev

SRNF Nyhetsbrev

Åh hej där 👋 Det är trevligt att träffa dig

Registrera för att hålla dig uppdaterad både som MEDLEM eller PRENUMERANT.

* Vi gör inte spam!! Läs vår integritetspolicy för mer information.

close

SRNF Nyhetsbrev

SRNF Nyhetsbrev

Åh hej där 👋 Det är trevligt att träffa dig

Registrera för att hålla dig uppdaterad både som MEDLEM eller PRENUMERANT.

* Vi gör inte spam!! Läs vår integritetspolicy för mer information.